Iron Marines GiftCode (28072 mã)

Iron Marines – một chiến lược quân sự quy mô lớn dành cho thiết bị Android. Trong đó người chơi sẽ có một hành tinh chưa được khám phá để xây dựng lại một căn cứ quân sự. Sẽ có nhiều nhiệm vụ gắn liền với việc tiêu diệt kẻ thù ngoài hành tinh. Để chiến tranh thành công không chỉ phải tuyển dụng và huấn luyện binh lính, xây dựng các công trình phòng thủ và súng ống. Ngoài ra, bạn phải phát triển căn cứ, phát triển chiến lược và gửi quân đến các trận chiến với những con quái vật khổng lồ có thể quét sạch bạn khỏi hành tinh, với mọi dấu vết lưu lại của con người.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: