Invasion: Modern Empire 26241 Code

Invasion: Modern Empire – Trong chiến lược hành động này, bạn cần phát triển lực lượng của mình và tấn công những người chơi khác. Xây dựng một pháo đài, sử dụng các phương tiện, máy bay, vũ khí và bộ binh mạnh mẽ. Phát triển và chỉ đạo tất cả các lực lượng của bạn chỉ để giành chiến thắng. Khám phá các lãnh thổ mới và thu phục những người khác. Nắm bắt các nguồn tài nguyên có giá trị và kết thúc cuộc chiến này.

Trò chơi Invasion: Modern Empire OBB: giải nén thư mục từ kho lưu trữ vào / sdcard / Android / obb /
Những thay đổi trong phiên bản mới – Tính năng Điểm điều ước mới cho chiến dịch Thiếu xu của Bane
– Các tối ưu hóa trò chơi khác

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: