Into the Dead 2 GiftCode (20057 mã)

Into the Dead 2 – phần tiếp theo của người chạy cách mạng, trong đó bạn phải Lướt qua đám đông xác sống một lần nữa. Để hỗ trợ vấn đề này không chỉ cần sự khéo léo thủ công mà còn là kho vũ khí ấn tượng, bao gồm súng lục, súng trường, súng tiểu liên, súng máy, v.v. So với phần đầu tiên, nhà phát triển đã bổ sung rất nhiều điều thú vị, bao gồm công ty, và chuyển giao tất cả những gì tốt nhất từ ​​phần đầu tiên. Một số lượng lớn các thây ma, đồ họa phong cách và bầu không khí kỳ lạ sẽ giúp bạn tận hưởng trò chơi.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: