6169 Gift Code Infinite Flight APK

Infinite Flight Simulator đã nhận được bản cập nhật lớn với máy bay mới và nhiều nội dung khác. Trình mô phỏng nhỏ này đã giành được nhiều trái tim hơn bất kỳ trình mô phỏng nào khác có sẵn trên cửa hàng chơi. trò chơi đơn giản và ngắn gọn với các điều khiển bóng bẩy và cuộc sống như đồ họa. rất nhiều đồ thủ công để khám phá và cảm thấy thoải mái khi bay chúng. các góc máy ảnh khác nhau để thưởng thức quang cảnh bên trong hoặc bên ngoài. trò chơi có sẵn dưới dạng mô hình cao cấp nhưng yêu cầu rất nhiều IAP nếu bạn muốn thưởng thức đầy đủ trò chơi với tất cả các thủ công trên không.

Chuyến bay vô hạn APK 21.04 1Chuyến bay vô hạn APK 21.04 2Bắt nó vào.