Idle Nation Leader Codes (15845 mã)

Idle Nation Leader – một công cụ nhấp chuột chiến lược, trong đó người chơi sẽ phát triển trạng thái của riêng họ. Đầu tiên, người dùng sẽ nhận được một mảnh lãnh thổ nhỏ hình lục giác, nơi sẽ tọa lạc của bộ tộc cổ đại. Để phát triển nó thành một quốc gia chính thức, người cai trị phải tổ chức khai thác tài nguyên, xây dựng các công trình, kiếm lời và chi tiêu vào việc mở rộng biên giới. Dần dần, một khu vực nhỏ sẽ trở thành một quốc gia khổng lồ với cơ sở hạ tầng phát triển và nhiều đối tượng quan trọng.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: