Idle Island - City Building Tycoon Code (27990 mã)

Idle Island – City Building Tycoon – chiến lược phát triển đô thị kinh tế với lối chơi cổ điển. Tại đây, người chơi theo thứ tự sẽ bao gồm một hòn đảo tư nhân trong lãnh thổ mà ở đó có thể xác định được mười thành phố lớn. Để xây dựng một thành phố với cơ sở hạ tầng phát triển, người chơi phải xây dựng nhà ở, nhà máy, cơ quan công cộng, mạng lưới đường xá. Mỗi đối tượng được xây dựng sẽ cho phép bạn thu lợi nhuận cho Kho bạc thành phố, điều này sẽ cho phép đầu tư vào sự phát triển hơn nữa của đô thị. Nó cũng sẽ thu hút những cư dân mới.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: