HIDDEN LANDS – Visual Puzzles Mod gợi Ý giải đố 6990 Gift Codes

HIDDEN LANDS – Visual Puzzles nói về vùng đất nổi hùng vĩ ẩn chứa vô số di tích. Xem xét cẩn thận và giải quyết các thách thức trực quan để khám phá điều gì đã xảy ra với những nền văn minh này.

HIDDEN LANDS – Visual Puzzles

Hidden Lands là một trò chơi giải đố bằng hình ảnh kết hợp giữa cơ chế Tìm điểm khác biệt và Vật thể ẩn với các cấp độ vô hạn để chơi

HIDDEN LANDS – Visual Puzzles Mod

– Hơn 100 nhiệm vụ để hoàn thành
– 3 nền văn minh cổ đại cần khám phá
– Cấp độ vô hạn để chơi
– Thu phóng và Xoay thoải mái
– Chia sẻ những hòn đảo và di tích yêu thích của bạn.
– Âm nhạc sống động và thư giãn
– Thời tiết năng động

Link: Android

Bài viết nổi bật: