27402 Gift Codes Hidden Hotel: Miami Mystery MOD coins/stars

Hidden Hotel: Miami Mystery – Hidden Object Game Tiền / sao MOD – Bạn là một người thực sự tìm kiếm các đối tượng khác nhau, bạn thích tiết lộ bí mật và câu đố, thì trò chơi này chỉ được tạo ra cho bạn, vì trong đó bạn có thể khám phá nhiều bí mật bằng cách trong chuyến phiêu lưu đến một khách sạn cũ kỹ ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Là người nhận của chủ sở hữu của khách sạn cũ này, bạn có thể trang trí nó cho phù hợp với phong cách của bạn, thiết kế khách sạn này và do đó cập nhật nội thất của nó. Thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày, qua đó bạn sẽ nhận được một cuộc phiêu lưu khó quên và tìm hiểu những câu chuyện thú vị, tìm kiếm các di tích và đồ vật thú vị mới.

Content hide! Lấy mã