3876 Gift Code Hidden City: Hidden Object Adventure MOD many coins/stones

Hidden City: Hidden Object Adventure MOD nhiều tiền xu / đá – Bạn phải đi tìm một người bạn đã rơi vào một nơi bí ẩn, nơi anh ta bị bao quanh bởi khói đen, nói rằng có một hành động siêu nhiên, rằng cư dân và đồ vật của những nơi này được trời phú cho phép thuật, các thám tử đã ở đó và tham gia vào công việc kinh doanh này, và khoa học và phép thuật ở đó được kết hợp làm một. Bạn phải tìm ra tất cả những điều này, kể về một nơi bí ẩn với những nguy hiểm của bạn, tìm dấu vết của bạn mình và những đồ tạo tác ma thuật khác.

Content hide! Lấy mã