Heroes Evolved 12250 Codes

Heroes Evolved – Một trò chơi MOBA đẹp mắt cho người chơi thấy một thế giới giả tưởng thực sự với nhiều loại anh hùng. Chọn một trong những bất kỳ và đi vào trận chiến. Nâng cấp khả năng của bạn và kiểm soát tình hình trên chiến trường. Cùng với các đơn vị đồng minh, bạn sẽ phá hủy các tòa nhà của kẻ thù và các anh hùng của kẻ thù. Mỗi anh hùng trong game thực hiện một vai trò cụ thể trên chiến trường, tấn công từ xa hoặc đột phá. Chọn chiến thuật chiến đấu của bạn và tiêu diệt kẻ thù.

Trò chơi Heroes Evolved OBB: giải nén thư mục từ kho lưu trữ vào / sdcard / Android / obb /

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: