19994 Gift Codes Hero Park MOD unlimited money

Hero Park MOD kiếm tiền không giới hạn – Trò chơi sẽ đưa bạn vào các sự kiện 5 năm sau Đại chiến Thiện và Ác và sẽ giới thiệu cho bạn một anh hùng tuyệt vời và con ngựa trung thành của anh ấy – một con kỳ lân. Người anh hùng của chúng ta trở về sau chiến tranh và nhìn thấy một bức tranh buồn, ngôi nhà của anh ta bị phá hủy hoàn toàn, và tất cả những anh hùng vinh quang chỉ đơn giản là đi nghỉ ngơi xứng đáng. Bạn không thể để mọi thứ như vậy, bởi vì bạn cần phải làm điều gì đó!

Giúp nhân vật chính xây dựng lại ngôi nhà của mình một lần nữa, triệu tập tất cả các anh hùng và bắt đầu đào tạo, bởi vì cái ác không ngủ và có thể tấn công bất cứ lúc nào! Gửi kỳ lân để tìm kiếm anh hùng, xây dựng lại các tòa nhà trong làng, đào tạo anh hùng và gây giống quái vật của riêng bạn!

Tiền tăng lên khi bạn tiêu nó

Content hide! Lấy mã