7974 Gift Codes Grow Turret - Idle Clicker Defense MOD high damage

Grow Turret – Idle Clicker Defense MOD sát thương cao – Một trò chơi clicker pixel động, trong đó bạn sẽ ngay lập tức đến trung tâm của tất cả các sự kiện, cụ thể là ngày tận thế, bạn đang điều khiển một tháp pháo mạnh, nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt đội quân của thây ma sẽ liên tục di chuyển trên bạn. Trong quá trình chiến đấu bạn sẽ kiếm được tiền từ việc tiêu diệt zombie mà bạn có thể cải tiến trang bị của mình, cũng như tiêu diệt quái vật bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm và khám phá những trang bị mới và khả năng mới giúp bạn có thể vượt qua zombie và mạnh mẽ sếp mà bạn sẽ gặp.

Content hide! Lấy mã