Forge of Empires: Build your city! 12962 Gift Codes

Forge of Empires: Xây dựng thành phố của bạn! – Bắt đầu lịch sử của bạn, lãnh đạo một đế chế và xây dựng vương quốc của bạn. Bạn sẽ dẫn dắt nó và phát triển các công nghệ mới. Đưa ra các sắc lệnh một cách khôn ngoan, dẫn đầu các chiến dịch và chinh phục các vùng lãnh thổ mới. Cũng tiến hành thương mại trong vương quốc của bạn và tạo ra ngày càng nhiều tòa nhà. Tăng cường quân đội của bạn và phát triển thành phần xã hội của bạn. Chơi và trải qua một số thời đại.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: