Finally Ants Codes (12137 mã)

Cuối cùng là Ants – một trò chơi chiến lược gây tò mò, trong đó người chơi được mời đứng đầu đàn kiến. Tất cả một gia đình kiến ​​khổng lồ sống trong rừng ở khu vực kiến. Trong số các loài động vật có côn trùng, thợ xây dựng, chiến binh và tất nhiên, có cả tử cung, đảm bảo cho quá trình sinh sản. Với việc mở rộng tổ, người chơi sẽ gặp sự kháng cự của các cư dân rừng khác, vì vậy bạn phải sử dụng tất cả các phường kỹ năng để khắc phục vấn đề này. Nếu không, thuộc địa sẽ suy giảm, và tất cả côn trùng có nguy cơ bị chết.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: