FedUp Delivery Idle Tycoon Codes (24719 mã)

FedUp Delivery Idle Tycoon – một trình mô phỏng kinh tế chiến lược cung cấp cho người chơi vị trí quản lý của một công ty bưu chính. Người dùng sẽ phải thiết lập công việc của công ty để cung cấp các thư từ khác nhau và nhận được lợi nhuận cho nó. Mỗi bức thư hoặc bưu kiện được chuyển giao có thể mang lại thu nhập, sau đó người chơi sẽ đầu tư vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đầu tư năng lực, cùng với việc nâng cao chất lượng nhân sự và dịch vụ, sẽ cho phép công ty đạt được các vai trò hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ của mình.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: