11480 Gift Code Farm Heroes Saga MOD moves

Farm Heroes Saga MOD di chuyển – Bắt tay vào một trang trại đẹp và đầy nắng, nơi tất cả các loài động vật chạy. Giúp họ thu hoạch rau ngon và tốt cho sức khỏe. Để làm được điều này, bạn cần giải các câu đố đơn giản và chơi liên tiếp trong Game 3. Kết nối cùng một loại rau, nước và mặt trời và loại bỏ chúng khỏi cánh đồng, bạn có thể sử dụng tiền thưởng, và nếu bạn tạo ra một chuỗi nhiều hơn 3 vật phẩm, bạn sẽ nhận được tiền thưởng.

Content hide! Lấy mã