Fantasy Realm TD: Tower Defense Game GiftCode (8318 mã)

Fantasy Realm TD: Tower Defense Game – một chiến thuật cổ điển trong bối cảnh giả tưởng, sẽ cử người chơi bảo vệ lâu đài khỏi những con quái vật tấn công. Trong hơn năm mươi cấp độ, người dùng sẽ cần phải đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù trên bộ và trên không bằng các tháp phòng thủ độc đáo. Kẻ thù ở đây được chia thành 11 loại, mỗi loại đều có đặc điểm riêng. Chúng nên được xem xét khi đặt một cấu trúc bảo vệ khác. Theo truyền thống, tất cả các tháp đều có thể được nâng cấp để đạt hiệu quả cao hơn trong trận chiến.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: