Fallout Shelter 9935 Code

Fallout Shelter – Fallout quen thuộc nay đã có mặt trên Android. Theo ý của bạn để cải thiện cơ sở của riêng họ, kỹ năng, cơ sở đài phát thanh xây dựng để tìm cư dân mới. Hãy tìm kiếm những vật phẩm và vũ khí mới để tồn tại, bạn cần cố gắng tạo ra cho mình và những cư dân ở đây những điều kiện để có cuộc sống bình thường. Có rất nhiều vật phẩm trong trò chơi, và vật lý ở mức cao nhất. Khám phá thế giới của ngày tận thế nhưng hãy cẩn thận và chú ý.

Trò chơi Fallout Shelter OBB: giải nén thư mục từ kho lưu trữ vào / sdcard / Android / obb /

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: