Evolution Idle Tycoon - World Builder Simulator GiftCode (18895 mã)

Evolution Idle Tycoon – World Builder Simulator – giả lập arcade, đề nghị người chơi trở thành Người tạo ra hành tinh Trái đất. Với một loạt các công cụ, người dùng sẽ có thể tạo ra cuộc sống ở các vùng lãnh thổ khác nhau. Cùng với con người, game thủ sẽ tạo ra thực vật, động vật và các đồ vật vô tri vô giác. Với mỗi kỷ nguyên mới, anh ta sẽ có sẵn các loại sinh vật và thảm thực vật mới. Do đó, nó sẽ được tổ chức cùng với hành tinh từ thời cổ đại đến phần được phát triển của công nghệ cao tương lai của tương lai.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: