Evolution Idle Tycoon Clicker MOD unlimited tickets 5834 Gift Code

Evolution Idle Tycoon Clicker MOD vé không giới hạn – Trò chơi này sẽ đưa bạn vào lịch sử hấp dẫn về sự tiến hóa của tất cả sự sống trên Trái đất. Bạn sẽ không chỉ quan sát quá trình tiến hóa mà còn tham gia tích cực vào nó. Khai sinh ra cuộc sống trên một mảnh đất nhỏ, trải qua tất cả các giai đoạn của các thời đại: Thời kỳ đồ đá, Thời kỳ đồ sắt, Thời đại của chúng ta và cả Tương lai.

Mở rộng lãnh thổ và cư trú ở đó với các dạng sống khác nhau: thực vật, động vật và con người. Bạn phải trải qua một chặng đường khó khăn, nhưng không kém phần thú vị. Phát triển hệ động thực vật, lai tạo các loài hoàn toàn mới, giáo dục nhân loại từ “Neanderthal” thành “Homo sapiens”. Xây dựng toàn bộ đế chế và xem chúng sụp đổ, xây dựng các vật thể mới và chinh phục các hòn đảo mới.

Trò chơi có mọi thứ để cố gắng phát triển. Xây dựng thế giới của tương lai từ đầu!

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: