European War 6: 1914 GiftCode (1497 mã)

6 Chiến tranh Châu Âu: 1914 – một chiến lược quân sự toàn cầu, sẽ diễn ra ở Châu Âu trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Công nghiệp hóa nhanh chóng và tiến bộ công nghệ đã dẫn đến thực tế là nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu phát triển nhanh chóng và muốn chiếm một miếng bánh trên bản đồ thế giới. Mong muốn này đã làm nảy sinh xung đột và trở thành chất xúc tác cho sự bùng nổ của sự thù địch. Người chơi sẽ tham gia trực tiếp vào các trận chiến trong chiến tranh. Để đạt được một kết quả khả quan, ông sẽ phải ra lệnh, chỉ định các chỉ huy quân đội tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao với các nước đồng minh, cũng như hiện đại hóa quân đội và công nghệ.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Mindustry Code (24629 mã)

Game Code - 27/05/2022

Mindustry – loại chiến lược Tower Defense, với một số yếu tố đại diện cổ điển của thể loại này. Người chơi sẽ...