European War 6: 1804 Codes (12545 mã)

Chiến tranh châu Âu 6: 1804 – chiến lược, cho phép người chơi đi sâu vào các sự kiện của các trận chiến lịch sử trong các cuộc chiến tranh thời Napoléon. Người dùng có cơ hội chọn một trong các lãnh chúa và cùng họ bắt đầu cuộc chinh phạt. Napoléon Bonaparte, Mikhail Kutuzov và các tướng lĩnh khác có sẵn tại đây để lựa chọn. Chỉ riêng ở đây, đã có gần một trăm trận chiến lịch sử, được chia thành mười chương. Trong quá trình vượt qua, bạn có thể bơm các kỹ năng của quân đội của mình và tập hợp một chiến binh bất khả chiến bại.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: