European War 5: Empire Codes (9197 mã)

Đế chế Chiến tranh Châu Âu 5 – trò chơi chiến lược, nơi người chơi sẽ lãnh đạo Đế chế của riêng mình. Người dùng sẽ tham gia vào các cuộc xung đột quân sự, để chiếm vùng đất mới và chăm sóc người dân của mình để tránh bị hủy diệt. Trò chơi sẽ kéo dài hai chục thế kỷ, trong đó game thủ có cơ hội tham gia vào nhiều trận Đại chiến. Bắt đầu từ thời Trung Cổ, người chơi sẽ nắm giữ trạng thái của họ qua nhiều thế kỷ cho đến thời đại của súng và thuốc súng.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: