7832 Codes Empires and Allies

Đế chế và Đồng minh – Tham gia vào các trận chiến quy mô lớn bằng cách sử dụng thiết bị tiên tiến nhất, chinh phục toàn bộ lãnh thổ cho mình, sử dụng vũ khí hạt nhân và hỗ trợ từ quỹ đạo. Làm việc trên căn cứ của bạn, cải tiến thiết bị của bạn, nâng cấp hỏa lực và mở rộng lãnh thổ của bạn. Tham gia vào các trận chiến sinh tử. Tham gia vào chiến đấu chiến thuật, nhắm phương tiện và bộ binh của bạn vào các căn cứ của đối phương và sử dụng chúng bằng vũ lực.