EMERGENCY HQ - free rescue strategy game Codes (16058 mã)

EMERGENCY HQ – trò chơi chiến lược giải cứu miễn phí – chiến lược thực tế mới, trong đó người chơi sẽ quản lý công việc của những người ứng cứu đầu tiên. Dưới sự lãnh đạo của người sử dụng sẽ là xe cứu thương, cứu hỏa, cứu hộ, cảnh sát và các đơn vị khác sẽ hoạt động trong những tình huống khắc nghiệt nhất. Số lượng các vụ tai nạn, hậu quả sẽ cần phải khắc phục sẽ bao gồm hỏa hoạn, tai nạn xe hơi, tội phạm và thậm chí cả các hành động khủng bố. Năng lực thực hiện nhiệm vụ của họ sẽ nâng cấp trụ sở và có được một kỹ thuật vượt trội.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: