DragonVale 1783 Codes

DragonVale – Xây dựng nền văn minh của loài rồng! bạn sẽ cư trú trên một hòn đảo và tiêu diệt anh ta. bạn cho những con rồng ăn và nhìn thấy. bạn phá hủy các giống lai mới! Thăm dò cả một hòn đảo! bạn nuôi một con rồng, để nó có thể dẫn dắt hậu thế, và cũng để tìm ra những loại mới. Chơi với bạn bè, thăm công viên rồng của họ. Obustroyte một hòn đảo cảnh mới và mở rộng anh ta.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: