15597 Gift Code Doctor Dash : Hospital Game MOD coins/gems

Doctor Dash: Bệnh viện Trò chơi tiền xu / đá quý MOD – Bắt đầu quản lý bệnh viện của riêng bạn và cứu mạng người khác, bởi vì bạn có mọi thứ bạn cần để làm như vậy. Tiếp nhận bệnh nhân và phục vụ họ với chất lượng cao nhất, phát triển bệnh viện của bạn bằng cách thêm các phòng mới cho nhiều loại bệnh, cải tiến thiết bị và thuốc mà bạn có thể đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất trên thế giới. Thực hiện theo tất cả các quy trình trong bệnh viện của bạn như trong cuộc sống thực, thuê nhân viên có trình độ tốt nhất, trang trí các phòng của bạn và đạt được danh hiệu bệnh viện tốt nhất trên thế giới.

Content hide! Lấy mã