Dino Quest 25221 Gift Code

Dino Quest – Trò chơi Khủng long – Cảm thấy như một nhà khảo cổ học thực sự, đi du lịch đến các lục địa khác nhau và kiểm tra hóa thạch để tìm hài cốt khủng long. Hãy xem xét kỹ hơn từng địa điểm khai quật, chọn công cụ phù hợp và bắt đầu làm việc. Trước khi bắt đầu đào, bạn cần chọn một lục địa và đi thám hiểm. Tìm kiếm di tích khủng long và xây dựng một bộ sưu tập cho bảo tàng của bạn, để cả thế giới được chạm vào lịch sử!

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: