7568 Gift Codes Dino Quest MOD money

Dino Quest MOD tiền – Trong trò chơi này, bạn có thể trở thành một nhà khảo cổ học để khai quật những con khủng long đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước. Chọn lục địa của bạn để khai quật thêm, đó có thể là châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Úc, Bắc và Nam Mỹ, lắp ráp kho vũ khí của bạn để khai quật và bắt đầu tìm kiếm khủng long cổ đại, sử dụng chất nổ và thiết bị đặc biệt để biết chính xác xương ở đâu và lấy chúng nhanh chóng , thu thập hóa thạch trên tất cả các lục địa và lấp đầy bảo tàng của riêng bạn, làm cho nó trở nên tốt hơn và phong phú hơn về xương hóa thạch khủng long quý hiếm.

Content hide! Lấy mã