DEAD WARFARE: Zombie Codes (5056 mã)

DEAD WARFARE: Zombie – hành động dành cho thiết bị Android, kể về những sự kiện xảy ra sau Ngày tận thế thây ma vào năm 2072. Hầu hết cư dân trên hành tinh đều trở thành đại dịch zombie vì một căn bệnh chưa được biết đến. Chỉ một số ít sống sót, bao gồm một biệt đội của MPS-16, đang cố gắng đoàn kết những người còn sót lại của nhân loại để đối đầu với những kẻ bị nhiễm bệnh. Trò chơi bắt đầu từ thời điểm khi đài phát thanh báo động một phòng thí nghiệm bí mật nơi có vắc-xin chống lại căn bệnh này. Biệt đội quyết định đến đó để có cơ hội giải cứu người dân. Điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào kỹ năng và khả năng của người dùng.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: