Day R Premium 17217 GiftCode

Day R Premium – Trong trò chơi này, bạn sẽ thấy mình ở Liên Xô thời hậu tận thế, mục tiêu của bạn là sống sót. Diễn ra vào năm 1985, Liên Xô bị ảnh hưởng bởi một làn sóng bức xạ bởi một kẻ tấn công không rõ danh tính. Tất cả các quốc gia đều bị phá hủy, hỗn loạn hoàn toàn nảy nở: bạo lực, giết người và một biển bệnh. Sống sót trong thế giới này. Bạn có thể bơm nhiều thiết bị, y học và hóa học khác nhau, thực hiện một biển nhiệm vụ, tìm kiếm các đồ vật ẩn trong tất cả các thành phố. Một bản đồ rộng lớn và thời tiết thậm chí thay đổi đang chờ bạn, bạn sẽ phải đối mặt với những kẻ thù và quái vật khác nhau. Bạn sẽ có thể đánh bại cơn đói, bức xạ và các thương tích khác nhau?

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: