Cung Đình Kế: Cách - Khảm Đá Nhân Vật & Tùy Tùng, Điểm Cung Đấu

Để tăng điểm thuộc tính, điểm Cung Đấu cho nhân vật chính và Tùy Tùng, ngoài những cách tăng điểm cung đấu sau đây, thì khảm đá cũng giúp tăng rất nhiều sức mạnh cho nhân vật chính và Tùy Tùng.

Điểm Cung Đấu rất quan trọng mà Chủ Nhân cần phải lưu ý, vì điểm Cung Đấu càng cao, Chủ Nhân sẽ càng mạnh và có thể oanh tạc các Bảng Xếp Hạng dễ dàng.

Cung Đình Kế: Cách - Khảm Đá Nhân Vật & Tùy Tùng

Nguyệt Tú sẽ sắp xếp độ ưu tiên và hướng dẫn tăng điểm Cung Đấu hiệu quả nhất để Chủ Nhân tham khảo và đầu tư đúng nơi nhé!

Hãy thử phần thưởng giftcode cung đình kế mới cập từ chúng tôi?

1. Trang bị:

Chế tạo : trang bị có cấp độ càng cao sẽ càng mạnh, nên thay đổi khi có đạt cấp độ yêu cầu.
Phẩm chất: trang bị phân chia thành 4 phẩm chất: Lục < Lam < Tím < Cam, trang phục Cam là mạnh nhất.
Cường hoá: cấp cường hoá trang bị càng cao sẽ càng mạnh.
Khảm đá quý: tuỳ theo nhân vật sẽ có cách khảm đá phù hợp khác nhau.
Tinh luyện : cấp tinh luyện trang bị càng cao sẽ càng mạnh.

2. Tăng cấp tuỳ tùng:

Tăng cấp tuỳ tùng.
Kỹ năng tuỳ tùng.
Đột phá tuỳ tùng.
Duyên phận tuỳ tùng.
Bồi bổ tuỳ tùng.

3. Thời Trang:

Cường hoá.
Tiến cấp thời trang.
Sưu tập thời trang.

4. Trân Bảo:

Tăng cấp.
Đột phá.

5. Tăng Quan Phẩm.
6. Tăng thuộc tính Cung Đình. (tham gia Lịch Trình Cung Đình)
7. Công pháp Bang. (kỹ năng bang)

Chủ Nhân hãy tham khảo ghi chú này để xem qua cách khảm đá cho nhân vật và Tùy Tùng để trở nên mạnh hơn nhé.

Chủ Nhân vào “Cường Hoá” -> chọn “Đá Quý” để tiến hành khảm đá.

Nguyệt Tú sẽ chia 4 cách khảm đá theo 4 hệ thống: Học Sĩ, Thị Vệ, Thượng Dược, Thượng Thực.

Khảm Đá – Học Sĩ

Khảm đá theo 3 ô của Trang Bị, áp dụng cho tất cả các trang bị.
Các loại đá gợi ý:

Cung Đình Kế: Cách - Khảm Đá Nhân Vật & Tùy Tùng

 

Các cách khảm đá gợi ý

  • Cách 1: Đá Tấn Công -> Đá Tăng Sát Thương -> Đá Bạo Kích: dùng để tăng sát thương tối đa.
  • Cách 2: Đá Tấn Công -> Đá Tăng Sát Thương -> Đá Phòng Thủ: dùng để tăng sức chống chịu.
  • Cách 3: Đá Tấn Công -> Đá Tăng Sát Thương -> Đá Nhanh Nhẹn: dùng để tăng tốc độ xuất chiêu.

Trên đây là một số cách Chủ Nhân có thể tham khảo qua. Ngoài ra Chủ Nhân có thể phá cách, sáng tạo cách khảm đá mới theo lối chơi và chiến thuật đội hình cho riêng mình.

Khảm Đá – Thị Vệ

Khảm đá theo 3 ô của Trang Bị, áp dụng cho tất cả các trang bị.
Các loại đá gợi ý:

Cung Đình Kế: Cách - Khảm Đá Nhân Vật & Tùy Tùng

 

Các cách khảm đá gợi ý:
Cách 1: Đá Phòng Thủ -> Đá Giảm Sát Thương > Đá Tấn Công: dùng để tăng sát thương.
Cách 2: Đá Phòng Thủ -> Đá Giảm Sát Thương > Đá Kháng Bạo: dùng để tránh bị kết liễu.
Cách 3: Đá Phòng Thủ -> Đá Giảm Sát Thương > Đá Sinh Lực: dùng để tăng máu và hồi phục.
Trên đây là một số cách Chủ Nhân có thể tham khảo qua. Ngoài ra Chủ Nhân có thể phá cách, sáng tạo cách khảm đá mới theo lối chơi và chiến thuật đội hình cho riêng mình.

Khảm Đá – Thượng Dược

Khảm đá theo 3 ô của Trang Bị, áp dụng cho tất cả các trang bị.
Các loại đá gợi ý:

Cung Đình Kế: Cách - Khảm Đá Nhân Vật & Tùy Tùng

 

Các cách khảm đá gợi ý:

Cách 1: Đá Phòng Thủ -> Đá Sinh Lực > Đá Kháng Bạo: dùng để tăng sức chống chịu.
Cách 2: Đá Phòng Thủ -> Đá Sinh Lực > Đá Tấn Công: dùng để tăng sát thương kỹ năng.
Cách 3: Đá Phòng Thủ -> Đá Sinh Lực > Đá Nhanh Nhẹn: dùng để tăng tốc độ xuất chiêu.
Trên đây là một số cách Chủ Nhân có thể tham khảo qua. Ngoài ra Chủ Nhân có thể phá cách, sáng tạo cách khảm đá mới theo lối chơi và chiến thuật đội hình cho riêng mình.

Khảm Đá – Thượng Thực

Khảm đá theo 3 ô của Trang Bị, áp dụng cho tất cả các trang bị.
Các loại đá gợi ý:

Cung Đình Kế: Cách - Khảm Đá Nhân Vật & Tùy Tùng

 

Các cách khảm đá gợi ý:
Cách 1: Đá Phòng Thủ -> Đá Sinh Lực > Đá Kháng Bạo: dùng để tăng sức chống chịu.
Cách 2: Đá Phòng Thủ -> Đá Sinh Lực > Đá Giảm Sát Thương: dùng để tăng sức chống chịu.
Cách 3: Đá Phòng Thủ -> Đá Sinh Lực > Đá Nhanh Nhẹn: dùng để tăng tốc độ xuất chiêu.
Cách 4: Đá Phòng Thủ -> Đá Kháng Bạo > Đá Giảm Sát Thương: dùng để tăng khả năng sống sót.
Trên đây là một số cách Chủ Nhân có thể tham khảo qua. Ngoài ra Chủ Nhân có thể phá cách, sáng tạo cách khảm đá mới theo lối chơi và chiến thuật đội hình cho riêng mình.

Bài viết nổi bật: