Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD Code (1373 mã)

Castle Defender: Hero Shooter – Offline TD – một chiến thuật thú vị với lối chơi đặc trưng và hình ảnh đẹp mắt. Người chơi phải bảo vệ một phần nhỏ lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công của đội quân xác sống. Để đối phó với lũ Orc sẽ giúp ích cho các cơ chế phòng thủ khác nhau, cũng như các chiến binh dũng cảm. Với sự trợ giúp của các công trình bảo vệ sẽ loại bỏ kẻ thù trên đường đi, vì nhiều nhân vật khác nhau bao gồm cung thủ, binh lính thông thường, phù thủy và anh hùng của các chuyên ngành khác, sẽ chiến đấu gần đối tượng được bảo vệ.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: