Cartoon Craft Code (24668 mã)

Cartoon Craft – một chiến lược trong thời gian thực, trong đó người chơi sẽ dẫn đầu một trong hai đội quân trong cuộc chiến chống lại xác sống biết đi. Đầu tiên, người dùng chọn người mà anh ta sẽ chiến đấu cho Orc hoặc cho con người. Sau đó, người lãnh đạo sẽ có trong tay một số đối tượng tham gia vào việc khai thác tài nguyên khoáng sản, pegademase để xây dựng trang trại, cũng như các công trình bảo vệ. Các thẻ học tập sẽ giúp tìm kiếm công nhân mới, và sẽ dẫn đến một trận chiến với nhiều kẻ thù.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: