18839 Gift Codes Build a Bridge! MOD hints/unlocked

Xây dựng một cây cầu! Gợi ý / mở khóa MOD – Một trò chơi thú vị sẽ kiểm tra kỹ năng kiến ​​trúc sư và kỹ thuật viên của bạn cùng một lúc. Xây dựng các cây cầu khác nhau, dành cho các phương tiện giao thông khác nhau dành cho ô tô, xe tải và những thứ tương tự. Bạn cần phải tính toán trọng lượng, đồng thời cung cấp và các lối đi trên biển để tàu không thể phá vỡ cầu và nó không trở thành chướng ngại vật cho tàu qua lại.

Content hide! Lấy mã