27256 Gift Code Boom Beach

Boom Beach – Trong trò chơi này, bạn sẽ được đưa đến một quần đảo nhiệt đới để chiến đấu chống lại kẻ thù và giải phóng người dân trên đảo! Tiến hành chiến tranh chiến thuật chống lại kẻ thù, xây dựng và củng cố căn cứ, khám phá hòn đảo và chiến đấu để giành lấy các nguồn tài nguyên quý giá! Đánh trùm khi chơi với bạn bè, thành lập nhóm để chống lại cái ác và giành chiến thắng!
Những thay đổi trong phiên bản mới – Cấp 25 HQ
– Đã thêm tài liệu đã phân loại
– Các cấp độ xây dựng và quân đội mới

Content hide! Lấy mã