14082 Gift Code Blocky Farm MOD many gems/coins

Blocky Farm MOD nhiều đá quý / tiền xu – Theo ý của bạn là một trang trại khổng lồ, hãy bắt đầu các hoạt động nông nghiệp của bạn ngay bây giờ! Xây dựng nơi trú ẩn cho động vật, gieo ngũ cốc trên cánh đồng, cải thiện các tòa nhà của bạn, bán nguyên liệu thô trực tiếp trong trang trại. Bạn không thay thế thu nhập của bạn sẽ tăng lên như thế nào, vì vậy bạn nên mở rộng lãnh thổ, chăm lo cho công việc kinh doanh của mình!

Content hide! Lấy mã