Battle Seven Kingdoms : Kingdom Wars2 GiftCode (2866 mã)

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars2 là một trò chơi chiến lược với những trận chiến hấp dẫn, cung cấp cho người chơi chiến đấu để giành ảnh hưởng trên một số lục địa. Người dùng sẽ trở thành một chỉ huy, dẫn dắt các phường của mình trong các trận chiến đẫm máu với các đội quân khác, cũng như với những con quái vật tưởng tượng. Trong các trận chiến, chỉ huy sẽ có thể sử dụng hơn một trăm đơn vị chiến đấu có sẵn, cũng như một số kỹ năng đặc biệt. Bạn có thể chơi ở đây cả trong chiến dịch câu chuyện và trong chế độ sinh tồn, trong khi trong các tình huống khác nhau, bạn sẽ phải tấn công, phòng thủ và rút lui.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: