4580 GiftCode Battle of Polytopia MOD Unlocked

Battle of Polytopia – A Civilization Strategy Game MOD Unlocked – Một tính năng độc đáo trong thể loại chiến lược theo lượt về sự phát triển của cả một nền văn minh. Chọn bộ lạc của bạn và bắt đầu phát triển ở những vùng đất chưa được khai phá. Trong trò chơi, bạn sẽ tìm thấy: vùng đất hoang dã, kẻ thù, bộ tộc khác nhau với mức độ phát triển khác nhau. Phát triển các công nghệ mới để mở ra các vùng lãnh thổ mới và đánh chiếm vùng đất của kẻ thù, nhưng hãy chuẩn bị cho thực tế là kẻ thù cũng muốn ăn tài nguyên của bạn!

Chọn một trong những bộ lạc được đại diện và bắt đầu phát triển của bạn. Khám phá lãnh thổ, xây dựng các công trình mới, tìm kiếm và khai thác tài nguyên và sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù! Biến bộ lạc nhỏ của bạn thành một nền văn minh khổng lồ!

Đã mở khóa tất cả các bộ lạc trả tiền!

Content hide! Lấy mã