4518 Gift Codes Armored Squad: Mechs vs Robots MOD coins

Armored Squad: Mechs vs Robots MOD Tiền xu – Hãy sẵn sàng cho một cuộc nổi dậy quy mô lớn của máy móc, sẽ có rất nhiều kim loại và vụ nổ. Robot chống lại máy móc, ai sẽ chiến thắng? Tham gia vào trận chiến gay cấn này, dẫn đầu một nhóm gồm những người có kinh nghiệm và không phải là người sử dụng nhiều, cho thấy ai là người giỏi hơn. Tìm kiếm các bản vẽ về kỹ thuật của bạn, sửa chữa đồng minh, sử dụng tháp pháo để bảo vệ, và cả những thứ bảo vệ trên bản đồ.

Content hide! Lấy mã