Age of War 2 GiftCode (6694 mã)

Age of War 2 – trò chơi chiến lược thời gian thực đưa người chơi đi qua các trận chiến hoành tráng của các thời đại khác nhau. Người dùng sẽ bắt đầu con đường quân sự của mình ngay từ thời kỳ đồ đá và sẽ đi thẳng vào tương lai công nghệ. Tuy nhiên, anh ta sẽ có thể chỉ huy đội quân thượng cổ, khủng long, chiến binh của Ai Cập cổ đại, lính lê dương và hiệp sĩ của Đế chế La Mã, cùng các thiết bị và robot hiện đại của tương lai xa. Để đạt được thành công, cần phải sử dụng đúng các nguồn lực và đơn vị sẵn có.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: