Age of Dynasties: Medieval War (Offline Strategy) Code (18903 mã)

Thời đại của các triều đại: Chiến tranh Trung cổ (Chiến lược Ngoại tuyến) – một chiến lược tuyệt vời trong bối cảnh Trung cổ. Người dùng sẽ nắm quyền điều hành chính phủ sau khi người cai trị trước qua đời. Quyền lực được thừa kế bởi vị vua mới, người thích, không phải tất cả những người thân cận với ngai vàng, và những công dân bình thường. Trong vai trò của người cai trị, người chơi phải khôi phục trật tự cho các vùng đất của Hoàng gia, thiết lập quan hệ với các chư hầu, đồng thời đàn áp cuộc nổi dậy. Hình ảnh chất lượng, những trận chiến hoành tráng, nhạc phim hay – tất cả đều có ở đây.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Z Escape GiftCode (1626 mã)

Game Code - 26/05/2022

Z Escape – một game hành động thú vị với đồ họa tối giản, trong đó người chơi sẽ giải cứu những người...