20th century – alternative history Codes (26099 mã)

Thế kỷ 20 – lịch sử thay thế – một chiến lược toàn cầu mở ra trong thế kỷ 20. Đó là thời điểm người chơi sẽ có thể dẫn dắt một trong những quốc gia Châu Âu đưa nó đến sự thịnh vượng. Trong suốt khóa học, người dùng sẽ viết lại lịch sử của thế giới thông qua các hành động của họ. Làm việc trên lĩnh vực kinh tế và xã hội, xung đột quân sự với các quốc gia khác, ký kết các thỏa thuận ngoại giao, khai thác mỏ – tất cả những điều này và nhiều hoạt động khác sẽ có thể thu hút người chơi.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Z Escape GiftCode (1626 mã)

Game Code - 26/05/2022

Z Escape – một game hành động thú vị với đồ họa tối giản, trong đó người chơi sẽ giải cứu những người...